IMG 1024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členovia občianskeho združenia na spoločnej snímke počas výročnej členskej schôdze
v Šútovciach 25. 1. 2020. 
Chýbal nám Michal a prijali sme dvoch nových členov.