Etický kódex občianskeho združenia je k nahliadnutiu na tomto odkaze - TU.
S týmto dokumentom je potrebné sa zoznámiť a emailom potvrdiť súhlas.

Členská prihláška je k stiahnutiu TU.