ZAMESTNANCI:

Zamestnanec do 15.2. požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

Zároveň zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2% pre OZ

Následne vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s vyplnenými údajmi

FYZICKÉ OSOBY A SZČO, KTORÍ SI DAŇOVÉ PODÁVAJÚ SAMI:

Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%

Deň 31. 3. 2024 je termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti. Ale samozrejme, veľká časť z nás si to necháva na poslednú chvíľu a odkladá si daňové priznanie na 30.6.

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE PRÁVNICKÚ OSOBU:

Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 1% alebo 2% z dane. Priamo v tomto daňovom priznaní vyplní aj údaje o prijímateľovi - OZ

2% z dane môže poukázať právnická osoba v prípade, že počas roka 2022 až do 31.3. alebo 30.6. 2023 (podľa termínu podávania priznania) poskytla finančný dar vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.

Právnická osoba si môže vybrať jedného, ale aj dvoch alebo troch prijímateľov, ktorým prerozdelí financie z 2%.

Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu musí byť aspoň 8 €.

DÔLEŽITÉ! Aby sme vedeli, koľko financií nám ide je nutné, aby ste urobili kópiu, scan či fotografiu tlačív a poslali nám ich mailom na alebo poštou

Ďakujeme, za váš čas, ktorý venujete týmto nevyhnutným papierovačkám.