Slovenské rekordy je inštitút, ktorý zaznamenáva údaje o slovenských NAJ zo všetkých oblastí spoločnosti. Ide o systematickú prácu počas celého roka, ktorá pozostáva z mapovania jednotlivých akcií, vyhľadávania údajov, ich registrácie, overovania a spracovávania predovšetkým do tlačovín.
K tomu treba už dnes tím ľudí - dobrovoľníkov.